MISIUNE

Viziunea SPICC este aceea a unei lumi inclusive, echitabile, cu cetățeni implicați activ în dezvoltarea comunităților locale, naționale și internaționale, în spiritul solidarității, egalității de șanse, al toleranței și al respectului pentru diversitate.

Misiunea SPICC este de a contribui la consolidarea unei societăți democratice, dinamice, prin acțiuni și politici coerente și eficiente în domeniul drepturilor omului, al incluziunii categoriilor sociale marginalizate, al protecției mediului, prin promovarea educației, civismului și culturii.

SPICC este o asociație multidisciplinară și colaborativă, care încurajează dezbaterile informate și susține procesele ce favorizează dezvoltarea durabilă. Promovăm cetățenia activă, dialogul intercultural și implicarea activă. Credem în potențialul uman, în puterea fiecăruia în parte și a noastră împreună de a schimba în bine.