COGITO ZONE

Fenomenul respingerii politicii – materializat în scepticismul și deziluzia față de politică; “gap”-ul de încredere dintre cetățeni și guvernanți; discreditarea instituțiilor politice – poate fi depășit printr-un stimul adecvat în măsură să activeze conștiința politică latentă.În acest sens, COGITO ZONE își propune să devină o platformă interactivă de dezbatere online, non-partizană, ce va publica opinii […]

Let’s Go Beyond Taboos!

Parte a efortului de combatere a discriminării pe baza orientării sexuale și a aceluia mai larg de promovare a drepturilor omului, proiectul Let’s Go Beyond Taboo’s angrenează 12 tineri în activități menite să stimuleze spiritul dreptății și echității sociale, civismul, toleranța, solidaritatea și respectul pentru demnitatea umană.

Corupția ne privește pe toți!

Proiectul încearcă o abordare socio-culturală a corupției din România postcomunistă, o abordare de ”jos în sus”, pornind de la premisa că fenomenul corupției e primar un tip de relație socială cu înțelesuri particulare, ce diferă de la o cultură la alta, că motivele și cauzele care determină comportamentul corupt sunt înrădăcinate în contexte socio-culturale persistente […]