ECHIPA

Asociația SPICC este formată dintr-un colectiv tânăr și se bazează în organizarea și funcționarea sa pe principiile voluntariatului responsabil, participării civice active, inițiativei, implicării și cooperării, continuității, prieteniei, respectului și sprijinului reciproc, democrației, transparenței, echității, legalității, durabilității, dialogului social, toleranței, multilateralității și nondiscriminării.