OBIECTIVE

Obiectivele SPICC se subsumează celui general, care are în vedere aducerea laolaltă a persoanelor dispuse să lucreze împreună, să împărtășească cunoștințe, abilități și experiențe, să construiască capabilități, să coopereze întru stimularea responsabilității civice și sociale și a cetățeniei active, spre dezvoltarea unei societăți mai echitabile pentru toți.

Ne solidarizăm, participăm, comunicăm și cooperăm pentru:

  1. Consolidarea democrației și a statului de drept: dezvoltând activități de educație formală și non-formală în domeniul respectării drepturilor omului, dezvoltării conștiinței și educației civice, promovarea principiului adevărului și dreptății, luptei împotriva discriminării și fundamentării respectului pentru drepturile cetățeanului;
  2. Dezvoltarea comunitară:  capacitând comunitățile și construind capitalul social prin promovarea cetățeniei active, implicării sociale, responsabilității civice și sociale, facilitarea dialogului intercultural,  inter- și intra-comunitar, întocmirea de proiecte cu finanțare națională sau europeană, promovarea egalității de șanse și incluziunea grupurilor sociale vulnerabile, păstrarea, conservarea și dezvoltarea pe toate planurile a valorilor umane;
  3. Protecția mediului: prin ecologizarea zonelor predispuse poluării,  protejarea faunei și florei, plantarea pomilor și a altor plante, protejarea animalelor domestice sau abandonate și acțiuni de conștientizare a opiniei publice cu privire la problemele animalelor.

Acțiunile derulate în vederea atingerii acestor obiective vizează:

  • organizarea de cursuri de pregătire, seminarii, conferințe, dezbateri publice, tabere, școli de vară;
  • organizarea de marșuri, manifestații publice și alte activități de sensibilizare a opiniei publice, potrivit legii;
  • acțiuni culturale;
  • asocierea, înfrățirea, cooperarea, colaborarea cu entități naționale și internaționale.
  • colaborarea cu instituții școlare, universitare sau extrașcolare pentru a aduce o contribuție suplimentară la procesul de educație, precum și la modernizarea centrelor de învățământ;
  • dezvoltarea de programe proprii și în regim de parteneriat cu autoritățile publice din țară și din străinătate.

Strategia SPICC îmbină  informarea și cercetarea cu activitățile practice.