Refuz să fiu victimă, o acțiune demarată cu ocazia Zilei Internaționale a Drepturilor Omului (Pentru Timișoara)

Cu ocazia Zilei Internaționale a Drepturilor Omului,Asociația SPICC și-a propus să atenționeze asupra importanței cunoașterii drepturilor universale și a conștientizării multiplelor încălcări ale acestora.

Astfel, astăzi, 10 decembrie, s-a lansat acțiunea online de informare și sensibilizare a publicului față de diversele abuzuri – Refuz să fiu victimă!

Această acțiunea dorește să atragă atenția că la peste 60 de ani de la adoptarea sa, Declarația Universală a Drepturilor Omului rămâne mai mult un vis decât o realitate, pentru că violări ale acesteia există în toate părțile lumii.

În comunicatul de presă se arată că celebrarea Zilei Internaționale a Drepturilor Omului încheie cele 16 zile de activism pentru drepturile omului din cadrul campaniei Fii vocea celor fără de voce!, campanie ce a debutat în 25 noiembrie, cu celebrarea Zilei Internaționale a Luptei împotriva Violenței asupra Femeilor și a continuat cu marcarea Zilei Mondiale Anti-SIDA.

La 10 decembrie 1948, Adunarea Generală a Națiunilor Unite a adoptat Declarația Universală a Drepturilor Omului, prin Rezoluția nr. 217 A (III). Declarația stipulează că toți oamenii s-au născut cu drepturi egale și inalienabile și cu libertăți fundamentale.

Mai târziu, Declarația a fost completată cu: Convenția privind Eliminarea Tuturor Formelor de Discriminare Rasială (1965), Convenția Internațională asupra Drepturilor Politice și Civile (1966), Convenția pentru Eliminarea Tuturor Formelor de Discriminare Împotriva Femeilor (1979), Convenția Împotriva Torturii (1984), Convenția Împotriva Apartheid-ului (1985), Convenția Drepturilor Copilului (1989) etc.

Vezi articolul original aici.