Asociația SPICC este un forum de gândire reflexivă, de dezbatere democratică de idei, de formulări de propuneri, necesare pentru o acțiune eficientă. Suntem dedicați promovării și dezvoltării centrate pe om, cu convingerea că fiecare persoană, grup de persoane sau națiune are de jucat un rol în construcția unei societăți globale prospere și pașnice.
 
Susținem un proces permanent de căutare și de construire a alternativelor, în dorința consacrării principiului participării sociale ca parte integrantă a politicii sociale de stat. Suntem un spațiu deschis pluralismului și diversității de activități, precum și diversității de gen, etnice, culturale, de generații și capacități fizice și dorim să ne constituim într-o voce a câtor mai mulți și mai diferiți. Susținem respectarea drepturilor omului, democrația participativă, relațiile pașnice, în egalitate și solidaritate, între indivizi, etnii, sexe și popoare, și condamnăm toate formele de dominare și supunere între indivizi. Scopul nostru este creșterea calității vieții tuturor cetățenilor și bunăstarea generală, prin promovarea principiului dezvoltării durabile.
 

S

Solidaritate – respectul mutual față de unicitatea fiecăruia, profunda apreciere a valorii intrinsece a fiecărui individ, precum și respectul față de mediul înconjurător și animale.

P

Participare - utilizarea drepturilor, mijloacelor, spațiului și oportunităților disponibile pentru a influența deciziile politice, precum și angajarea în acțiuni și activități care să contribuie la construirea unei societăți prospere.

I

Incluziune - măsuri și acțiuni multidimensionale care au drept scop asigurarea oportunităților necesare pentru a obține drepturi egale.

C

Cooperare - conștiința unui destin comun și încrederea că împreună vom reuși să construim un viitor avantajos pentru toți.

C

Comunicare - pentru că vrem să convingem și să ne convingem, să informăm și să ne informăm, să educăm și să fim educați, să impresionăm și să fim impresionați. Pentru că vrem să fim vocea TA!

E-MAIL

contact@spicc.eu